Termeni si conditii

Acest site este proprietatea SC GREEN DELTA TOUR SRL, persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul in Chilia Veche, str. Dunarii nr. 97, Tulcea, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J/36/555/2008, cod unic de inregistrare 24438912, Cont bancar RO44INGB0000999904971466 deschis la ING Bank.

Va rugam sa cititi cu atentie aceste Conditii de utilizare inainte de accesarea sau utilizarea acestui site.

Prin accesarea sau utilizarea acestui site, utilizatorii declara in mod expres ca au citit, sunt de acord si accepta expres termenii si conditiile de utilizare prezentate mai jos.

1. Utilizarea site-ului

Continutul acestui site este oferit in scop informativ precum si in scopul desfasurarii relatiilor contractuale incheiate intre SC GREEN DELTA TOUR SRL si clientii beneficiari ai serviciilor communicate pe www.limanul.com. Anumite sectiuni ale site-ului sunt destinate unor categorii largi de utilizatori. Accesarea si utilizarea de catre dumneavoastra a informatiilor incluse pe acest site sunt supuse prezentelor Conditii de utilizare. Accesarea si utilizarea acestui site echivaleaza cu acceptarea, fara limitari sau rezerve, a acestor Conditii de utilizare.

2. Continut

SC Green Delta Tour SRL va folosi toate mijloacele aflate in mod rezonabil la dispozitia sa pentru a asigura acuratetea si actualitatea informatiilor prezentate pe acest site, insa nu sustine si nu garanteaza in niciun mod acuratetea, actualitatea sau caracterul exhaustiv al acestora. Sunteti de acord cu faptul ca accesarea si utilizarea acestui site si a continutului sau sunt realizate pe riscul dumneavoastra. SC GREEN DELTA TOUR SRL nu acorda niciun fel de garantie, expresa sau implicita, inclusiv garantia de punere in vanzare in vederea utilizarii in anumite scopuri. Nici SC Green Delta Tour SRL si nicio alta persoana sau entitate implicata in conceperea, realizarea sau gazduirea acestui site nu vor avea niciun fel de responsabilitate, de orice natura, pentru orice paguba, inclusiv, fara limitare, daune directe, incidentale, indirecte, sau punitive, rezultate din accesul, utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a acestui site, sau din orice erori sau omisiuni in continutul site-ului. Aceasta limitare include orice pagube suferite de echipamentele dumneavoastra informatice, inclusiv ca urmare a infectarii cu virusi.

3. Despagubiri

Sunteti de acord sa despagubiti si sa aparati SC GREEN DELTA TOUR SRL, precum si angajatii, conducerea, agentii, furnizorii si partenerii SC GREEN DELTA TOUR SRL pentru si impotriva tuturor pierderilor, cheltuielilor, pagubelor si costurilor, inclusiv cheltuielile rezonabile cu onorariile avocatilor, rezultate din incalcarea de catre dumneavoastra in orice mod a acestor Conditii de utilizare.

4. Serviciile si plasarea comenzii

Serviciile comercializate pe prezentul website sunt servicii de turism si agrement.

Prin procesul de efectuare a comenzii prin intermediul prezentului website sau prin platforme moderne contemporane precum booking.com, Airbnb.com, etc accesand meniul de comanda echivaleaza cu incheierea contractului intre SC Green Delta Tour SRL si dumneavoastra, in care SC Green Delta Tour SRL are calitatea de vanzator si dumneavoastra aveti calitatea de cumparator.

Comanda dumneavoastra va fi confirmata de SC Green Delta Tour SRL prin contactul telefonic catre numarul indicat de dvs. in momentul plasarii comenzii sau prin email catre adresa indicate de dvs in momentul plasarii comenzii.

De asemenea, solicitarea dumneavoastra telefonica de a deveni client sau beneficiar al serviciilor noastre la numarul 0730 90 90 35 echivaleaza cu incheierea contractului intre SC Green Delta Tour Srl si dumneavoastra, in care SC Green Delta Tour SRL are calitatea de vanzator si dumneavoastra aveti calitatea de cumparator.

5. Pretul serviciilor

Preturile serviciilor se pot gasi la: http://limanul.com/double-suites/Prices

Toate rezervarile pe booking.com sau Airbnb.com necesita numar si detalii card beneficiar (Visa sau Mastercard).

6. Anularea serviciilor

Aveti dreptul de a anula serviciile puse la dispozitie in termen cu minimum 30 zile calendaristice inainte de acordarea acestora fara niciun cost aditional. In cazul in care anularea se face cu mai putin de 30 zile calendaristice pana la data de check-in se va plati o penalizare echivalenta cu pretul primei nopti de cazare.

7. Confidentialitate si prelucrarea datelor cu caracter personal

SC GREEN DELTA TOUR SRL se angajeaza sa foloseasca datele cu caracter personal furnizate de catre utilizatorii site-ului numai in scopul stabilirii contactului cu clientii sai, precum si in scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de functionarea site-ului si a ofertelor acestuia.

Societatea va retine datele cu caracter personal si le va folosi in scopul informarii clientilor privind evolutia si starea comenzilor, precum si privind ofertele si promotiile proprii sau ale partenerilor sai contractuali, prin e-mail sau posta si poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje. Datele cu caracter personal furnizate de catre dumneavoastra nu vor fi folosite in alte scopuri si nici vandute catre terti.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre Green Delta Tour SRL si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata, imputernicitul sau partenerii contractuali ai Green Delta Tour Srl.

SC Green Delta Tour SRL nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.limanul.com poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date prin transmiterea unui email catre adresa office@limanul.com

Furnizarea datelor cu caracter personal de catre clienti sau potentiali clienti este obligatorie.

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal are drept consecinta imposibilitatea de colaborare.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator.

Furnizarea datelor cu caracter personal implică acceptul dumneavoastra ca datele personale să fie stocate si prelucrate de SC GREEN DELTA TOUR SRL.

In conformitate cu cerintele Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, SC Green Delta Tour SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra sau alta persoana.

Conform Legii nr. 677/2001 beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie la prelucrarea datelor, de a nu fi supus unei decizii individuale, conditiile de exercitare a acestor drepturi, precum si a dreptului de a se adresa justitiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteti adresa o cerere in scris, datata si semnata la adresa Chilia Veche, Str Dunarii nr 97, Tulcea.

8. Site-uri partenere si legaturi

Acest site poate contine legaturi sau referinte la alte site-uri apartinand unor terti si asupra carora SC Green Delta Tour SRL nu are niciun fel de control. Asemenea legaturi sunt oferite doar in scopul usurarii navigarii. In mod similar, si acest site poate fi accesat prin legaturi de pe alte site-uri asupra carora SC Green Delta Tour SRL nu are niciun fel de control. SC Green Delta Tour SRL nu ofera niciun fel de garantii asupra corectitudinii, actualitatii sau caracterului exhaustiv al oricaror informatii continute de astfel de site-uri si nu poate fi in niciun fel responsabil pentru orice daune sau prejudicii, de orice fel, cauzate de respectivele informatii. Includerea in acest site a oricarei legaturi catre un alt site nu implica aprobarea sau recomandarea de catre SC Green Delta Tour SRL a respectivului site.

9. Previziuni

Acest site poate contine declaratii ce contin previziuni care pot fi afectate de diverse riscuri sau fenomene neprevazute si al caror rezultat efectiv ar putea fi diferit de cel previzionat.

10. Drepturi de autor

Intregul continut al acestui site este supus protectiei dreptului de autor. Toate drepturile sunt rezervate. Continutul acestui site nu poate fi copiat in alte scopuri decat pentru utilizare individuala noncomerciala, cu pastrarea tuturor notelor de copyright si a altor metiuni privind proprietatea informatiilor, iar ulterior nu poate fi recopiat, reprodus sau redistribuit in orice alt mod.

Cu exceptia cazurilor permise in mod expres mai sus, nu aveti dreptul sa copiati, sa afisati, sa descarcati, sa distribuiti, sa modificati, sa reproduceti, sa republicati sau sa retransmiteti, pentru nici un alt scop, oricare din informatiile, textele sau documentele continute de acest site, sau oricare pasaj din acesta, prin nici un fel de mijloc electronic sau prin alte mijloace de stocare, sau sa creati ori sa derivati lucrari stiintifice pe baza unor asemenea imagini, texte sau documente, fara consimtamântul expres, in scris, al SC Green Delta Tour SRL.

11. Nulitate

Acest site si continutul sau sunt concepute pentru a respecta legile si regulamentele aplicabile in România. Desi informatiile de pe acest site sunt accesibile si utilizatorilor din afara Romaniei, informatiile referitoare la serviciile Green Delta Tour SRL sunt menite a fi folosite in mod exclusiv de utilizatorii de pe teritoriul României. In alte tari pot exista legi, cerinte legale si practici ce difera de cele din Romania.

12. Lege aplicabila

Aceste Conditii de utilizare, precum si utilizarea efectiva a acestui site de catre dumneavoastra sunt supuse in exclusivitate legilor din România. Orice actiune sau procedura legata de utilizarea sau continutul acestui site va fi deferita competentei exclusive a Tribunalului Bucuresti

13. Diverse

In cazul in care orice prevedere a acestor Conditii de utilizare va fi considerata nelegala, nula sau inaplicabila, o asemenea calificare se va referi strict la prevederea in cauza, fara a afecta aplicabilitatea celorlalte prevederi.

SCa Green Delta Tour SRL isi rezerva dreptul de a modifica sau de a sterge orice material de pe acest site in orice moment, fara o notificare prealabila.